VETERANER MED RETNING

Vores veteraner har tjent vores land med stolthed og ære, og når de vender hjem, fortjener de vores dybeste respekt, men også vores støtte til at genopbygge deres liv. Livet som civil kan være en udfordrende overgang efter tjenesten, men med det rigtige værktøj og støtte kan veteraner opdage en ny retning og finde succes på nye områder.

Ramme

Projektet er struktureret som et workshopforløb med en arbejdsbog designet specielt til dette formål, baseret på videnskabelig teori, forklaret i lægmandstermer. Bogen er opdelt i seks emner, som fokuserer på at definere retningen for hver enkelt veteran.

 

Hver enkelt forløb danner veteranfællesskaber med 8-16 veteraner med målet, at skabe en ny civil tilværelse. Derfor starter vi med at skabe et solidt fundament ved at udforske “Hvem er du nu som civil?”.

 

Vi dykker ned i værdier, kompetencer og prioriteringer. I stedet for at stille direkte afvæbnende spørgsmål som “Hvad er dine værdier?”, går vi bagom og taler om, hvilket liv vi gerne vil kunne se tilbage på, når vi rammer pensionen. “Hvordan har vi levet?” og “Hvad har vi brugt tiden på?”

På den måde finder vi frem til hver enkel veterans kerne-værdier, kompetencer og hvad der derfor vil være et meningsfuldt liv.

Koncept

6 workshops

Workshops på 3-4 timer, der kan afholdes ugentligt eller hver anden uge. Se workshop indholdet på side 4.

7 Individuelle sparringsmøder

Individuelle sparringsmøder hver eller hver anden uge, hvor vi fokuserer på hver enkelt veterans fremgang.

buddygrupper

Buddygrupper med 3-4 veteraner, som følges ad igennem hele forløbet og efter, for at sikre tryghed og sammenhold.

Teoretisk baggrund

Forløbet er baseret på motivationspsykologerne Edward Deci og Richard Ryan teori om vores individuelle trivselsbehov.

 

Forløbet sikre derfor at veteranerne føler sig:

  • Kompetente: At de føler sig stærke og vellykkede
  • I samhørighed: At de er en del af et fællesskab
  • Selvbestemmende: At de har kontrol over deres liv

 

Derfor opbygger vi et trygt fællesskab, hvor vi motiverer og støtter hinanden, ligesom i militæret. Derfor kan workshopsene både foregå indenfor, men også I en skov eller omkring et bål.

 

Lars, en tidligere udsendt med PTSD, søger efter en ny retning i livet efter at have modtaget hjælp til sin lidelse. Han tøver først, men deltager i projektet "Veteraner med Retning" og opdager værdien af fællesskabet og støtten fra andre veteraner. Gennem workshops og personlig sparring finder han motivation og retning, og med sin livskompasplakat som guide arbejder han hen imod sine mål, herunder at få praktisk erfaring inden for viseværtsfaget. Samtidig nyder han støtten fra sine to buddies, som han regelmæssigt mødes med for træning og naturvandringer, mens de støtter hinanden mod jobmuligheder.

Skal vi søge fonde sammen?

Vi inviterer til et partnerskab om at søge fonde til at støtte vores veteranprojekt. Sammen kan vi give militærveteraner den nødvendige støtte og ressourcer til at trives efter tjeneste, skabe meningsfulde forandringer i deres liv og samfundet som helhed.